Film time!

På kryss igen och nu till Jersey. Här fyllde vi inte bara diesel, mycket billigare här än i Frankrike, här fick vi också veta hur New Jersey fick sitt namn OCH varför England och Frankrike varit i krig med varandra så länge.

Jeanette & Fredrik